Aupair

Aupair là gì ?

Hiện nay, khái niệm Aupair vừa lạ mà vừa quen. Đối với các bạn sinh viên đang học ngành ngôn ngữ Đức, thì không ai là