Danh sách tất cả các trường dự bị đại học tại Đức theo từng bang

Liệu các bạn đã nắm rõ danh sách tất cả các trường dự bị đại học tại Đức hiện nay chưa, nếu câu trả lời là chưa, bài viết này của DWN Việt Nam là dành cho bạn đó!

Số lượng trường đại học trên toàn nước Đức hiện nay là hơn 400 trường, và như các bạn du học sinh tương lai tại Đức đã nắm rõ, các bạn cần phải hoàn thành chương trình học tại một trường dự bị đại học và vượt qua kỳ thi Feststellungsprüfung để đạt đủ điều kiện theo học tại một trường đại học tại Đức. Các trường dự bị đại học thường được chia thành các trường trực thuộc các trường đại học tổng hợp và trực thuộc các trường đại học ứng dụng, ngoài ra còn có các trường dự bị đại học tư. Tuy số lượng các trường đại học trên toàn nước Đức đông đảo là thế, nhưng không phải ở tất cả các trường đại học này đều có các trường dự bị đại học trực thuộc. Danh sách tất cả các trường dự bị đại học tại CHLB Đức đã được phân theo các bang dưới dây sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về những nơi bản thân có thể theo học dự bị đại học sau này. 

Xem thêm:

Baden-Württemberg

Studienkolleg an der Universität Heidelberg

Studienkolleg des KIT (Karlsruher Institut für Technologie)

Studienkolleg an der HTWG Konstanz

Bayern 

Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern (in München)

Studienkolleg bei den Fachhochschulen des Freistaates Bayern (in Coburg)

Berlin

Studienkolleg an der TU Berlin

Studienkolleg an der FU Berlin

Hessen

Studienkolleg an der Goethe-Universität

Studienkolleg an der TU-Darmstadt

Studienkolleg an der Universität Kassel

Studienkolleg Mittelhessen der Universität Marburg

Mecklenburg-Vorpommern

Studienkolleg an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität

Studienkolleg an der Hochschule Wismar

Niedersachsen

Studienkolleg an der Universität Hannover

Studienkolleg Universität Osnabrück

Studienkolleg an der Universität Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Studienkolleg Mettingen

Studienkolleg FH Münster

Rheinland-Pfalz

Studienkolleg der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Internationales Studienkolleg der Hochschule Kaiserslautern

Sachsen

TUDIAS-Studienkolleg TU Dresden

Universität Leipzig Studienkolleg Sachsen

Studienkolleg Hochschule Zittau/Görlitz

Sachsen-Anhalt

Studienkolleg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Studienkolleg Sachsen-Anhalt/Köthen

Schleswig-Holstein

Studienkolleg an der FH Kiel

Thueringen

Staatliches Studienkolleg Nordhausen

Internationales Studienzentrum Thüringen an der Ernst Abbe Hochschule

Nguồn thông tin tham khảo: Liste Studienkollegs – alle Studienkollegs in Deutschland | Studienkolleg Paderborn (studienkolleg-paderborn.de)

×
Đăng ký tư vấn
viVietnamese
viVietnamese
Gọi ngay: 0962209211
Chat với chúng tôi