CHLB Đức

Nước Đức thập niên 1890

Chuỗi hình ảnh về nước Đức hồi thập niên 1890 mở ra cho các độc giả hiểu một cách sinh động về người dân quốc